تصویر آلت

Hospital

بیمارستان هوشمند، امنیت و آرامش در دستان شماست.

 

 

 

 

 

 

موارد مورد استفاده در ایستگاه پرستاری:

 • تاچ پنل لمسی مرکزی جهت ارسال پیام ها و تصاویر و کنترل ادوات تحت کنترل سیستم مرکزی همانند کنترل روشنایی، پرده برقی، کنترل دما کنترل تردد درب های اصلی
 • نظارت بر بیمار
 • کنترل نور و دمای ایستگاه پرستاری و راه روها و کریدورها
 • برنامه ریزی هفتگی کنترل برخی ادوات الکترونیک
 • کنترل سنسورهای حرکتی بیسیم در کل بیمارستان
 • کنترل دوربین ها و نظارت بر دوربین ها از روش های متعدد

 

موارد مورد استفاده در لابی:

 

 • تنیظیم اتوماتیک نور با توجه به تشخیص حضور افراد و زمان بندی کنترل شده
 • پخش موزیک ملایم توسط مدیر ساختمان و یا پذیرش
 • پخش پیام های ارسالی از طرف مدیریت و یا پذیرش بر روی نمایشگر موجود در لابی

 

موارد مورد استفاده در اتاق بیمار:

 • تنیظیم اتوماتیک نور و پرده برقی
 • استفاده از انواع سرگرمی های موجود بر روی نمایشگر
 • پخش پیام های ارسالی از طرف مدیریت و یا پذیرش بر روی نمایشگر موجود در کنار تخت
 • ارتباط تصویری با ایستگاه پرستاری، لابی داخلی
 • ارتباط تصویری با خارج از بیمارستان با گوشی های همراهان بیمار

Used in the patient’s room:

 • Automatic light and electric curtain
 • Use a variety of entertainment on the display
 • Broadcast messages sent from the management or reception on the display located next to the bed
 • Video communication with the nursing station, internal lobby
 • Outdoor video communication with patient handsets

 

 

 

 

 

برچسب ها:

پروژه قبلی
پروژه بعدی