تصویر آلت

Range KNX sensors i-bus

Massive integrations

کلید کنترلی برای عملکرد ترموستات اتاق برای داشتن دمای مطلوب، دارای 2 و 4 خروجی برای کنترل سیستم های گرمایش و خنک کننده های معمولی است، میزان کارکرد دور فن را میتوان به صورت دستی یا اتوماتیک کنترل کرد.

برچسب ها:

پروژه بعدی